Нашите услуги за мигранти в занаятчийския бранш

1. Какво се счита за занаят?

За занаяти или занаятчийска дейност се считат повече от 130 професии в областта на строителството и довършителните работи, металообработването и електротехниката, дървообработването и пластмасовите изделия, текстила, хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването и дизайнерските занаяти. В Германия законово е регламентирано, кои професии се считат за занаяти.

Приложение A:
Всички професии, за които майсторски изпит или равностойна квалификация е условие за самостоятелна заетост

Приложение B1:
Всички занаятчийски професии, за които може да се полага доброволно майсторски изпит, но който не е условие за упражняване на дейността

Приложение B2:
Дейности, сходни със занаятчийските

Предприятия със седалище в Германия, които се отнасят към тези професии, трябва да членуват в една от 53-те занаятчийски камари в страната.

Занаятчийската камара Райнхесен отговаря за региона между градовете Майнц, Вормс, Алцай и Ингелхайм и Бинген. Коя Занаятчийска камара отговаря за Вас, можете да разберете тук:

https://www.handwerkskammer.de/

2. Кой трябва да се регистрира в Занаятчийската камара?

2.1. Искате от време на време да предоставяте услуга в Германия, без да имате седалище на стопанска дейност в Германия

Занаятчийски фирми от ЕС, които искат да извършват временно дейност в Германия, подлежаща на разрешение съгласно Приложение А, трябва да регистрират дейността предварително в Занаятчийската камара. Отговорна е Занаятчийската камара, в чийто район се извършва дейността за първи път. Занаятчийски фирми от ЕС, които искат да извършват временно дейност в Германия съгласно Приложения B1 и B2, не трябва да регистрират дейността. Формуляра ще намерите тук: Уведомление за временна услуга

Моля, попълнете формулярите четливо и на немски език. Всички необходими документи трябва да бъдат представени в заверен превод на немски език.Удостоверение за изпълнение на задължението за уведомяване съгласно § 8 от Регламента на ЕС/ЕИП за занаятите
След като Занаятчийската камара получи уведомлението, тя първо проверява квалификацията на собственика или управителя и документите, които следва да се представят с уведомлението, и след това издава удостоверение. То служи на чуждестранни фирми като доказателство, че имат право да извършват дейността, подлежаща на разрешение в Германия. Удостоверението трябва да се носи винаги със себе си. Удостоверението е валидно 12 месеца и след това трябва да се удължи.

2.2. Искате да упражнявате занаят или дейност, сходна със занаятчийската, самостоятелно чрез фирма със седалище в Германия?

Тогава е необходимо да бъдете вписани в нашия Търговски регистър.

Важно е вписването да се извърши преди упражняване на дейността и уведомлението за извършване на дейността. Самостоятелното извършване на дейност се разрешава само след регистрация в Занаятчийската камара и регистрация на дейността в търговския орган. И двете вписвания могат да се направят онлайн едновременно чрез мениджъра за заявленията: https://www.antragsmanager.de/RLP/login.

Необходимите документи могат да бъдат качени диретно. Когато разполагаме с всички необходими документи, ще изпълним вписването възможно най-скоро.

Какво ни е необходимо от Ваша страна?

Необходими са:

 • Данни за всеки собственик, управител, съдружник и/или технически ръководител
 • Обработка на информация (такси за вписване на едноличен търговец 200 €, юридически лица 300 €)
 • Лична карта – актуално удостоверение за адресна регистрация (ако информацията за местожителството в Германия не отговаря на данните от личната карта, удостоверението за адресна регистрация не трябва да е по-старо от 3 месеца)
 • Удостоверение за квалификация (за занаяти, подлежащи на разрешение = Приложение А към Наредба за занаятите (HWO))
 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър на вида на фирмата GmbH, OHG, UG (ограничена отговорност), e. K., etc.
 • Декларация на управителя (от лицето, което отговаря на изискванията за вписване на занаят, подлежащ на разрешение – напр. чрез майсторски изпит, инженерен изпит, разрешение за изключения, разрешение за упражняване на дейност)
 • Договор с управителя
 • Дружествен договор при вписване на дружество по гражданско-правно партньорство (ако е фиксирано в писмена форма)

3. Признаване на професионални квалификации, придобити в чужбина

Придобили сте занаятчийска квалификация в чужбина? Тогава се обърнете към Занаятчийската камара Райнхесен, ако местожителството Ви е в нашия регион или искате да работите тук. Ние ще преценим дали Вашата професионална квалификация ще бъде призната за еквивалентна на немска квалификация. Моля, уговорете час за първоначална лична консултация

KAUSA Service Center Rheinhessen
Телефон: 06131 9992-495
Имейл: kausa@hwk.de

Центърът KAUSA-Servicestelle Rheinhessen отговаря за региона между градовете Майнц, Вормс, Алцай и Ингелхайм и Бинген. Кой център KAUSA-Servicestelle в Райнланд-Пфалц отговаря за Вас, можете да разберете тук https://www.kausa-rlp.de/.  

Моля, за първоначалната консултация носете със себе си следните документи или ги изпратете (предварително) по пощата:

 •  Лична карта или паспорт
 • Удостоверения за образование (дипломи/свидетелства) от Вашата страна на произход на оригиналния език
 • Заверени преводи на Вашите документи/свидетелства на немски език
 • Автобиография в табличен вид и списък на Вашия професионален опит, дейности и допълнително обучение
 • Удостоверения за практическия професионален опит

След първоначалния преглед на документите обикновено можете да получите информация дали официалното заявление за признаване на еквивалентност има изгледи за успех. Процедурата за признаване на професионална квалификация трае по принцип между 3 седмици и 3 месеца.

4. Консултация

Когато станете самостоятелно заети, Занаятчийската камара предоставя на своите членуващи фирми безплатни и компетентни консултации в областите право и стопанско управление.

5. Работа в занаятчийския бранш за мигранти

Хората от страни от ЕС могат да започнат работа в Германия без допълнителни разрешения. Подходящи места можете да намерите наКвалифицирани специалисти от страни извън ЕС

За започване на работа за хора от неевропейски страни са необходими разрешение за пребиваване и за работа. Страницата www.make-it-in-germany.com информира заинтересовани мигранти как да стигнат успешно до Германия – от подготовката в страната по произход до пристигането и първите стъпки в Германия.

6. Професионално обучение за мигранти в занаятчийския бранш

Освен следването, дуалното професионално обучение е най-признатият път към професията. То се цени високо от фирмите и е признато в цял свят. По принцип стажантите работят три до четири дни в седмицата във фирмата и посещават професионално училище един или два дни. Ние оказваме съдействие при намирането на подходяща професия и място за стаж или обучение лично или дигитално на www.machdeinhandwerk.de. Ние извършваме нашите консултации на няколко езика. Свободни места за професионално обучение можете да намерите и на:

За започване на професионално обучение за хора от неевропейски страни също са необходими разрешение за пребиваване и за работа. При възникнали въпроси, моля, обърнете се към нас.

KAUSA Service Center Rhinehesse
Contact:
Telephone: 06131 9992-495
E-mail: kausa@hwk.de
https://www.hwk.de/kausa/

Центърът KAUSA-Servicestelle Rheinhessen отговаря за региона между градовете Майнц, Вормс, Алцай и Ингелхайм и Бинген. Кой център KAUSA-Servicestelle в Райнланд-Пфалц отговаря за Вас, можете да разберете тук: https://www.kausa-rlp.de/.